Over het festival

Festival Kleurrijk Harderwijk is een jaarlijks ontmoetingsfestijn voor alle inwoners van Harderwijk jong & oud. Harderwijk is een kleurrijke stad met een diversiteit aan culturen. Een kleurrijk Harderwijk is een stad waar iedereen, maakt niet uit hoe oud of jong je bent, welke culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen je ook hebt, gelijkwaardig mee kan doen. In het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de buurt, of in cultuur, vrije tijd en sport, zorg en welzijn.

Het festival wordt georganiseerd vanuit het platform Krachtig Kleurrijk Harderwijk. Dit is een samenwerkingsalliantie van Harderwijkse welzijn- en zorginstellingen, die middels een duurzame verbinding de voorzieningen in dit domein toegankelijker gaan maken voor Harderwijkers met een migratieachtergrond. Sinds 2021 is er ook aandacht voor cultuursensitief ondernemen.

Het festival is een dag waarin ruimte is voor wereldse muziek, kunst, cultuur, en natuurlijk lekker eten! Ook staat centraal het ontmoeten van elkaar, mens en organisaties door met elkaar in gesprek te gaan elkaar te leren kennen. Een dag om niet te vergeten!

Hoe is het festival ontstaan?

SBBH (Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk) is jaren geleden samen met de Dierenweide Stadsweiden begonnen met het organiseren van een ‘Multicultidag’ in Harderwijk. Later werd ook de Wijkvereniging Stadsweiden betrokken. Het idee was om een dag te organiseren waar mensen kennis konden maken met verschillende culturen. Dit gebeurde door muziek, dans, eten en sport uit diverse landen. De locatie voor deze eerste edities was het toenmalig wijkcentrum De Roef. Het werd al gauw een groot succes en ook de bezoekersaantallen stegen. In 2010 is er een samenwerking ontstaan tussen de SBBH, Wijkvereniging Stadsdennen, Bewonersvereniging Thijmhof en de Open Hof. Ook werd toen besloten om het festival op het evenemententerrein aan de Parkweg te gaan organiseren.

Ontwikkeling van het festival

De afgelopen jaren is een samenwerking met Krachtig Kleurrijk Harderwijk ontstaan en in 2021 is het festival verplaatst naar het Hortuspark in Harderwijk. Dit biedt mogelijkheid tot verbinding met de ondernemers uit de stad, de bezoekers van Harderwijk en de mooie en rijke cultuur van de Hanzestad. Hierdoor is ook een koppeling met culturele instellingen als het Stad als podium, Stadsmuseum en Popschool in 2021 tot stand gekomen. 

 

22 juni 2024
Mini festival in de wijk Wittenhagen

Kom in contact