Kleurrijk Harderwijk Is de jaarlijkse festijn voor jong & oud. Dag vol Muziek, Kunst, Cultuur en natuurlijk lekker eten! Een dag om niet te vergeten! SBBH (Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk) is samen met de Wijkvereniging Stadsweiden zeven jaar geleden begonnen met het organiseren van een Multicultidag in Harderwijk. Het moest een dag worden waar mensen kennis konden maken met verschillende culturen. Dit gebeurde door muziek, dans, eten en sport uit diverse landen.De locatie waar het toen begon was het wijkcentrum De Roef.Het werd al gauw een groot succes en ook de bezoekers aantallen werden steeds meer. Doordat na enkele jaren de SBBH allen kwam te staan als organisator en de Roef eigenlijk te klein werd zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe partners om deze dag te kunnen organiseren In 2010 heeft dit geleid tot een samenwerking tussen de SBBH, Wijkvereniging Stadsdennen, Bewonersvereniging Thijmhof en de Open Hof. Ook werd er besloten om het vanaf dat jaar op het evenemententerrein aan de Parkweg te gaan houden. Hier kon het evenement nog groter worden dat het al was.Vanaf 2013 wordt er gekeken naar nieuwe samenwerkingspartners om de evenement nog succesvoller te laten maken. SBBH is de kartrekker van het evenement en zal ook altijd zoeken naar samenwerkingsverbanden.